Medifix

Leverancier in medisch meubilair en zorgproducten

Hechte samenwerking Isala en Medifix geënt op wederzijdse waardering

De handschoenhouder aan de medicijnwagen monteren zodat uit hygiënisch oogpunt stofinval niet mogelijk is. Het was, na het behalen van de aanbesteding, een van de wensen van Isala die Medifix doorvoerde. In het gloednieuwe ziekenhuis in Meppel 'lopen' nu 125 Insausti-wagens in diverse configuraties en kleuren. 

De 'handschoenaanpassing' voor de ok-wagens was een van de wensen van Isala. Voor Medifix is het, als zo’n verzoek van een klant binnenkomt, vanzelfsprekend om daar een passend vervolg aan te geven. Op zo’n moment wordt door de Medifix-medewerkers alles in het werk gesteld om de klant het gewenste product te leveren. De uitvoering van genoemde wens belandde bij metaalbedrijf Etemf in Tilburg, ook al jaren een meedenker in de Medifix-keten. 

Medifix mag dan al jaren preferred supplier van Isala zijn (Meppel en Zwolle), dat betekent niet dat leveringen vanzelfsprekend zijn. Om te komen tot de opdracht van de 125 Insausti-wagens doorliep Medifix in 2018 een uitgebreide aanbesteding. Compleet met een proefopstelling en wagens in diverse configuraties. "Daarmee hebben we het werken met de wagens super inzichtelijk gemaakt", aldus Medifix-projectmanager Gebby Tolboom. Ze meldt trots dat Medifix meerdere 'inschrijvers' achter zich liet en ze de order met de nodige wensen van Isala een gezicht mocht geven. “Een optimale samenwerking heeft voor ons prioriteit. Een persoonlijk contact en gevolg geven aan wensen zitten in ons Medifix-dna.” Ze weet dat het niet alleen vraagt om een luisterend oor maar ook om meedenken. “Meekijken en meedenken op de werkvloer leidt tot optimale inzetbaarheid van de producten en nog praktischer werken. Ook in Isala heeft die aanpak geleid naar maatwerkoplossingen.”

Regie-verpleegkundige Wilma, geeft inzicht in het traject dat leidde naar de levering van de maatwerk medicijnwagens. Zes stuks voor de Dagverpleging en vijf voor de afdeling Opname. "In de voorbereiding hebben we met het team kritisch gekeken naar de wagens, welke typen en wat waar praktisch is.Wilma doelt daarmee op de brede inzetbaarheid van de vierwielers.Beide afdelingen hebben hun eigen specifieke zorgprocessen. Een patiënt voor infusietherapie krijgt een andere behandeling dan een patiënt, die geopereerd wordt. Het vraagt om een andere wagenindeling, een die bijdraagt aan praktisch werken in belang van verpleegkundige en patiënt."  

De uitleg wordt even later door verpleegkundige Gerrianne op de opname afdeling onderschreven. Zij toont de aangepaste maatvoering van de, diepere, laden waardoor voor de patiënten operatiejasjes, pantoffels en andere benodigdheden voor pre-operatieve zorg à la minuut voor handen zijn.  

"Door de indeling van de wagen is de logistiek optimaal. Het opnametraject is daardoor voor ons efficiënt ingericht en voor de patiënt duidelijk en rustig ", ervaart Gerrianne.

Een optimale voorbereiding en goede contacten met inkoop en gebruikers op de afdelingen lonen, zo blijkt tijdens het bezoek aan het Isala. De indeling van de medicijnwagens is niet de enige voorziening waar in het Isala in de voorbereiding van de nieuwbouw kritisch naar is gekeken. Het ziekenhuis is gasloos en ook het terugbrengen van het vloeroppervlak, van 42.000 m² in het oude gebouw naar 16.000 m² in de nieuwbouw, is weloverwogen. Meer samenwerking en efficiënter werken door het delen van ruimten, zijn enkele aspecten die Esther noemt als het gaat over het duurzaam gebouwde Isala. De samenwerking Isala en Medifix dateert van 2013. "Een hecht contact, een met oog voor kwaliteitsproducten en daaraan gekoppelde specifieke wensen", zeggen zowel Esther als Gebby.

Hechte samenwerking Isala en Medifix geënt op wederzijdse waardering